چهار شنبه 3 اردیبهشت سال 1393

شرکت سقف های عرشه فولادی شيرازاهن

با توجه به افزایش روز افزون نیاز کشور به مسکن و بالا بودن هزینه و مدت زمان ساخت در روش های سنتی که باعث هدر رفتن مصالح و نیروی انسانی و سرمایه ها می شود، بهره گیری از فناوری های نوین در ساخت و ساز و با نگاهی فراتر ، روشهای ساخت صنعتی ساختمان موجب استفاده بهینه از مصالح، نیروی انسانی و زمان اجرا می گردد که متعاقب آن کاهش هزینه ساخت، کاهش بارهای مرده وارده بر ساختمان، کاهش خطرپذیری ساختمان ها در مقابل زلزله ، کاهش صدمات آتش سوزی در ( سقف های عرشه فولادی) و افزایش طول عمر ساختمان ها در پی خواهد داشت. در روش صنعتی، در کارخانه تولید و از جنبه های مختلف مورد ارزیابی کیفی قرار می گیرد و سپس به محل پروژه منتقل می گردد.

فعالیتها و پروژه ها

هدف شركت در مرتبه اول ارتقاء سطح كيفي اطلاعات مالي و سيستم هاي مديريتي و كمك به ايجاد انظباط مالي در بخشهاي عمومي ، خصوصي و دولتي مي باشد. نظارت مالي بر واحدهاي توليدي ، بازرگاني ، خدماتي و تعاوني و همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورتهاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق و ذينفع از اهداف ديگر ما مي باشد تجارب شركاء ، مديران ، مشاوران و پرسنل شركت در زمينه هاي حسابداري ، طرح و تدوين سيستمهاي اطلاعات مديريت ، مشاور مالي و مالياتي ، مشاور سرمايه گذاري و ارزيابي مالي و اقتصادي پروژه ها به همراه سوابق تحصيلي ، پژوهشي و آموزشي آنان ويژگيهاي مناسبي رابراي ارائه خدمات مورد نياز صاحبكاران ( كارفرمايان ) فراهم آورده است .
سياست شركت در انتخاب و بكارگيري كاركنان عواملي چون كارايي و تواناييهاي مناسب در انجام وظايف محوله مد نظر مديران شركت مي باشد لذا كاركنان فني شركت حداقل داراي مدرك ليسانس در رشته هاي مرتبط از جمله حسابداري ، مديريت ، اقتصاد و مهندسي كامپيوتر از دانشگاههاي معتبر مي باشند . همچنين به منظور بالا بردن سطح علمي و آشنايي كاركنان با آخرين تحولات در دانش حسابداري و سيستمهاي مديريت ، دوره هاي آموزشي داخلي براي كاركنان در نظر گرفته مي شود علاوه بر آن ارزيابي كاركنان بر اساس مباني دقيق و بطور مستمر انجام مي پذيرد .

 


تمامی حقوق این وبسایت به شرکت عرشه فولادی وحید تعلق دارد
Development And Maintenance powerd by : zeus.ir